Aktualność

Debiut nowego ETF na indeks sWIG80TR

Od dziś na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR

"Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETF sWIG80TR Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.
(...)
Instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks sWIG80TR, obejmujący mniejsze spółki notowane na warszawskiej giełdzie.
(...)
 sWIg80TR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem sWIG80, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. - Beta ETF na sWIG80TR powstał w odpowiedzi na zgłaszane zainteresowanie inwestorów. Jest on dopełnieniem pełnej palety ETF-ów budowanych w oparciu o główne krajowe indeksy. Cieszę się z rozwoju tych instrumentów oraz z tego, że rynek jest w stanie reagować i odpowiadać na potrzeby inwestorów. Dla klientów inwestujących w nowy instrument zaproponowaliśmy również promocyjną stawkę prowizyjną - mówi Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ SA.
(...)
ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.pl, www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl."

1/1