Emisja obligacji serii AO7 KRUK S.A.

Oprocentowanie zmienne: 
WIBOR M6 + 3,85% w skali roku.

Oprocentowanie 3 M zmienne WIBOR +5,50%.

Emisja obligacji serii O2 spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS”SA
Oprocentowanie zmienne WIBOR +6% w skali roku.

1/1