Aktualność

Nowe kontrakty w ofercie DM BOŚ

30 września  Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadza do obrotu nowe instrumenty pochodne

– kontrakty terminowe na uruchomione wiosną tego roku nowe indeksy.

Od dzisiaj Klienci DM BOŚ mogą inwestować w instrumenty pochodne na indeksy makrosektorowe:

  • WIG.MS-FIN (grupujący spółki z sektorów: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, wierzytelności),
  • WIG.MS-BAS (spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce),
  • WIG.MS-PET (firmy z sektorów: paliwa, gaz, chemia).

Dodatkowo GPW wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na indeks WIG.GAMES. Dla każdego indeksu zostaną wprowadzone po trzy serie kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bossa.pl

Więcej: makroindeksy.pl

1/1