Aktualność

Debiut Beta ETF WIG20 short

Niższa prowizja w DM BOŚ na fundusze Beta ETF WIG20 short - 0,1% min. 5 zł. do końca lutego 2020 r.

27 listopada 2019 odbyło się pierwsze notowanie BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY – funduszu opartego na indeksie WIG20short. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez replikację indeksu WIG20short, którego wartość kształtowana jest symetrycznie względem indeksu WIG20 (wzrost WIG20 o 5% oznacza spadek indeksu WIG20SHORT o 5%). Strategia Funduszu umożliwia zatem grę na spadkach indeksu WIG20. 

Oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ.

Jest to trzeci w historii GPW polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund), utworzony i zarządzany przez polskich ekspertów. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, a koordynatorem inicjatywy jest Beta Securities Poland. Płynność handlu ETFami będzie wspierana przez animatora rynku (DM BOŚ).

1/1