Aktualności

26 lutego 2019 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczystość podsumowująca Rok Giełdowy 2018. 

4 marca 2019 GPW wprowadza zwiększoną dokładność kroków notowań do 4 miejsc po przecinku.

Michał Pietrzyca znalazł się w pierwszej trójce najlepiej typujących analityków technicznych w 2018 roku wg Gazety Giełdy Parkiet.