Aktualność

Zmiana dokładności kroków notowań na GPW

4 marca 2019 GPW wprowadza zwiększoną dokładność kroków notowań do 4 miejsc po przecinku.

Zmiana będzie dotyczyła akcji, funduszy typu ETF oraz kontraktów terminowych na akcje i waluty i wynika z konieczności dostosowania się do standardu panującego na europejskich giełdach.

Nazwa instrumentu

Akcje, fundusze typu ETF

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na waluty

Nowe kroki notowań

0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.0010, 0.0020, 0.0050

0.0001

0.0001

Nazwa instrumentu Akcje, fundusze typu ETF Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na waluty
Nowe kroki notowań

0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.0010, 0.0020, 0.0050

0.0001 0.0001

Oznacza to, że instrument notowany przed 4 marca 2019 z dokładnością do 1 grosza np.: 1.25 PLN, może być notowany z większą dokładnością np.: 1.2579 PLN. Zasady przyporządkowania danego instrumentu do określonej dokładności opisują regulacje giełdowe: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP.

Dokładność notowań do 4 miejsc po przecinku została zaimplementowana w systemach transakcyjnych DM BOŚ. 

Zalecamy pobranie najnowszych wersji aplikacji: bossaMobilebossaNOL3bossaStatica4 oraz Automaty Bossa

Brak aktualizacji ww. aplikacji oznacza, że nie będzie możliwe złożenie zlecenia z limitem do 4 miejsc po przecinku a prezentacja notowań będzie ograniczona do dokładności 2 miejsc po przecinku.

Więcej o nowych krokach notowań: