Aktualność

Podsumowanie Roku Giełdowego 2018. Nagrody dla DM BOŚ!

26 lutego 2019 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczystość podsumowująca Rok Giełdowy 2018. 

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Wyróżniono tych, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Wśród nagrodzonych znalazł się Dom Maklerski BOŚ S.A., który otrzymał

Nagrodę GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych” za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku.

Branża od lat docenia wysiłki DM BOŚ w rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Każda nagroda i wyróżnienie są dla nas cenne i stają się motywacją do dalszych starań i wysiłku na rzecz jakości usług i produktów, oferowanych naszym Klientom.