Aktualność

Notowania zagraniczne w bossaStaticaTrader

Od sierpnia udostępniamy w ramach pakietów Zielonych i na rachunkach zagranicznych dostęp do notowań spółek zagranicznych w aplikacji bossaStaticatTrader.

Bezpłatne notowania zintegrowane z bST pochodzą z Cboe, który jest jednym z największych operatorów rynków giełdowych w USA. 

Jeśli masz rachunek zagraniczny (akcyjny i lub aneks Zlecenia Zagraniczne do IKE lub IKZE), pakiet Zielony i korzystasz z bST, możesz je aktywować z poziomu rachunku www. 

1/1