Aktualność

Obligacje KRUK SA

Emisja obligacji serii AO7 KRUK S.A.

Zapisy w DM BOŚ od 9 do 22 lutego 2024 r.

Kwartalne oprocentowanie zmienne WIBOR 3M +4%.

1/1