Dlaczego warto wziąć udział?

Jeśli masz co najmniej 100 akcji PZU SA zdeponowanych na rachunku maklerskim oraz spełnisz warunki regulaminu programu, możesz otrzymać m.in.:

Zniżki na ubezpieczenia

10%, a po roku uczestnictwa 20% zniżki na ubezpieczenia: auta (OC, AC, NNW Max), domu, podróży, rolne, następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zniżki na członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych

  • jednorazowa zniżka 100% na roczne członkostwo podstawowe
  • jednorazowa zniżka 50% na roczne członkostwo rozszerzone

Jak przystąpić do programu Moje Akcje PZU?

1. Wystarczy posiadać rachunek maklerski

Jeśli nie posiadasz rachunku w DM BOŚ otwórz rachunek internetowy korespondencyjnie, kurierem lub w oddziale DM BOŚ S.A.

2. Należy zgłosić się do programu

  • Zaloguj się do Domu Maklerskiego BOŚ przez adres: https://online.bossa.pl/bossaapp/loginpzu lub przez specjalną stronę programu Moje Akcje PZU: https://www.pzu.pl/mojeakcje
  • Złóż odpowiednie oświadczenia.
  • Wybierz przycisk "ZAPISZ I WYLOGUJ" – system automatycznie przekieruje Cię do serwisu Moje Akcje PZU.
  • Wypełnij formularz i wybierz przycisk "ZAREJESTRUJ SIĘ".
  • Kliknij w link aktywacyjny w otrzymanym e-mailu.

 

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Jak to działa?

Musisz mieć rachunek maklerski w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Aby zarejestrować się w programie, kliknij tutaj.
Aby otrzymać benefity w programie, musisz mieć minimum 100 akcji PZU zdeponowanych na rachunku maklerskim. Jeśli utrzymasz tę liczbę akcji przez 12 miesięcy od przystąpienia do programu, Twoja zniżka na ubezpieczenia PZU zwiększy się z 10 do 20%.

Liczba akcji w programie sprawdzana jest 1 i 15 dnia każdego miesiąca, według stanu na zamknięcie sesji giełdowych poprzedzających te dni.
Po przystąpieniu do programu Moje Akcje PZU otrzymasz dostęp do konta w dedykowanym uczestnikom serwisie.
Sposób korzystania ze zniżek (wygenerowanych kodów zniżkowych) opisany jest w Katalogu Benefitów Programu Moje Akcje PZU.

 

Dokumenty

Regulamin Programu Moje Akcje PZU, Katalog benefitów oraz inne informacje dostępne są na stronie www.pzu.pl/mojeakcje.

Informacje o ryzyku i zastrzeżenia prawne

Z programu Moje Akcje PZU mogą korzystać klienci DM BOŚ S.A., którzy są osobami fizycznymi i posiadają rachunek maklerski.

Transakcje akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych są rozliczane w terminie 2 dni roboczych tzn. są one zapisywane na rachunku klienta w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji (rozliczenie T+2). By posiadać akcje 1 i 15 dnia miesiąca (według stanu na zamknięcie sesji giełdowych poprzedzających te dni) należy je nabyć trzy dni robocze wcześniej.

Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji Klienta. Niniejsza informacja nie stanowi rekomendacji nabycia akcji PZU S.A.

1/1