Emisje z prawem poboru

Dzień Ustalenia PP 16.11.2020
Cena Emisyjna 0.10 PLN
Ilość Oferowanych Akcji 8 191 288 akcji zwykłych na okaziciela Serii N
Ilość PP/akcję 2:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 24.03.2021
Online Tak
Szczegóły
Dzień Ustalenia PP 01.02.2021
Cena Emisyjna 0.12 PLN
Ilość Oferowanych Akcji 18 775 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii J
Ilość PP/akcję 8:1
Notowania PP -
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 09.03.2021
Online Tak
Szczegóły
Dzień Ustalenia PP 11.01.2021
Cena Emisyjna 0.22 PLN
Ilość Oferowanych Akcji 46 801 250 akcji zwykłych na okaziciela Serii F
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP -
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział W trakcie ustalenia
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 11.01.2021
Cena Emisyjna 0.22 PLN
Ilość Oferowanych Akcji 46 801 250 akcji zwykłych na okaziciela Serii F
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP -
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 23.02.2021
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 30.12.2020
Cena Emisyjna 3.00 PLN
Ilość Oferowanych Akcji 1 180 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 18.02.2021
Online Tak
1/1