Emisje z prawem poboru

Dzień Ustalenia PP 15.03.2024
Cena Emisyjna 0,10 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 34 118 690 akcji zwykłych na okaziciela Serii G
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 30.04.2024
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 29.01.2024
Cena Emisyjna 5,50 PLN
Ilość Oferowanych Akcji do 229 127 akcji zwykłych na okaziciela Serii H1
Ilość PP/akcję 9:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 27.03.2024
Online Tak
1/1