Emisje z prawem poboru

Dzień Ustalenia PP 14.11.2022
Cena Emisyjna 0,10 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 40.950.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F
Ilość PP/akcję 2:3
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 17.01.2023
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 11.08.2022
Cena Emisyjna 0,15 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 22 058 577 akcji zwykłych na okaziciela Serii H
Ilość PP/akcję 2:3
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 19.09.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 20.07.2022
Cena Emisyjna 0.10 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 39 220 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 16.09.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 11.07.2022
Cena Emisyjna 0.50 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 3 750 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C
Ilość PP/akcję 1:3
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 14.09.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 25.05.2022
Cena Emisyjna 0.24 zł
Ilość Oferowanych Akcji Do 6 335 580 akcji zwykłych na okaziciela Serii M
Ilość PP/akcję 3:2
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 24.06.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 15.07.2021
Cena Emisyjna 1,00 zł
Ilość Oferowanych Akcji Nie mniej niż 38.880.000 i nie więcej niż 40.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Ilość PP/akcję 1:1,5
Notowania PP Nie będą notowane.
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 29.04.2022
Online tak
Dzień Ustalenia PP 22.11.2021
Cena Emisyjna 0.15 zł
Ilość Oferowanych Akcji 41 573 865 akcji zwykłych na okaziciela Serii O
Ilość PP/akcję 1:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 12.04.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 22.02.2022
Cena Emisyjna 8.00 zł
Ilość Oferowanych Akcji 339 825 akcji zwykłych na okaziciela Serii E
Ilość PP/akcję 4:1
Notowania PP Nie będą notowane.
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 31.03.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 10.02.2022
Cena Emisyjna 0.24 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 26 416 534 akcji zwykłych na okaziciela Serii O
Ilość PP/akcję 1:2
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 30.03.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 21.01.2022
Cena Emisyjna 10.00 zł
Ilość Oferowanych Akcji 212 089 akcji zwykłych na okaziciela Serii N
Ilość PP/akcję 8:1
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 23.03.2022
Online Tak
Dzień Ustalenia PP 21.01.2022
Cena Emisyjna 1.00 zł
Ilość Oferowanych Akcji do 3 750 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C
Ilość PP/akcję 1:3
Notowania PP Nie będą notowane
Terminy Zapisów (graniczne)
-
Przydział 25.03.2022
Online Tak
1/1