Oferta obligacji serii AK2

KRUK S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AK2

Emitent

KRUK S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii AK
2

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym Catalyst

Ilość obligacji oferowanych

200 000 szt.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna

100,00 zł

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

stałe 4,20% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu

18 luty 2026 r.

Rating emitenta

Brak

Termin przyjmowania zapisów

03 - 16 lutego 2021 r.

Przydział obligacji

18 luty 2021 r.

Emitent KRUK S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii AK2
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst
Ilość obligacji oferowanych 200 000 szt.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna 100,00 zł
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie stałe 4,20% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu 18 luty 2026 r.
Rating emitenta Brak
Termin przyjmowania zapisów 03 - 16 lutego 2021 r.
Przydział obligacji 18 luty 2021 r.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie (KRUK S.A.) oraz o Ofercie Publicznej Obligacji Serii AK2 są Prospekt Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK2 opublikowane dnia 29 stycznia 2021 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/VII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AK2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii AK2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii AK2. Zapisy na Obligacje Serii AK2 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w całości lub w części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani w innych krajach, gdzie rozpowszechnianie byłoby niezgodne z prawem, ani wśród obywateli i rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

 

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1