Cena emisyjna

Cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym.

Powrót
1/1