Commodity Chanel Index

Wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji, dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku.

Powrót
1/1