Formacje Odwrócenia Lub Kontynuacji Trendu

Kształty na wykresach, których pojawienie się może sugerować albo zmianę dotychczasowego trendu albo jego kontynuację. W większości przypadków najważniejszy jest w przypadku tych formacji moment wybicia, określający jego kierunek.

Powrót
1/1