Gann D. William

(1878 - 1955) spekulant działający na rynkach akcji oraz rynkach towarowych, twórca popularnych metod analizy rynków, m.in. wachlarz Ganna, kwadrat Ganna.

Powrót
1/1