Instrument bazowy

Instrument (m.in. akcje, kontrakty, indeksy, pary walutowe itp.), na które wystawiony jest dany instrument pochodny.

Powrót
1/1