Long iron butterfly

Jedna z strategii opcyjnych, która ma duże możliwości konwersji i jest stosowana w wielu strategiach, nazywana motylem (wykres tłumaczy dlaczego) w wersji podstawowej jest techniką neutralną (nie określa spodziewanego kierunku rynku), ale ze względu na swoje możliwości transformacji może być stosowana praktycznie dla każdego scenariusza rynkowego.

Powrót
1/1