Nabycie wrogie

Nabycie jednostki lub jej znaczącej części dokonane przy sprzeciwie kierownictwa tej jednostki.

Powrót
1/1