Saldo

Jest to saldo należności i zobowiązań kompensujących się w danym dniu, plus gotówka z konta zwykłego.

UWAGA! Saldo w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich.

Powrót
1/1