Saldo dzienne

Kwota o jaką zmieni się saldo konta zwykłego po rozliczeniu sesji

Powrót
1/1