Spółka publiczna

Spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu.

Powrót
1/1