Aktualność

Oferta publiczna akcji LICHTHUND S.A. - Zmiana terminów!

Zapisy na akcje w DM BOŚ zostały przedłużone do - 9 maja 2024 r.

Przydział Akcji serii D został przeniesiony na - 13 maja 2024 r.

________________________________________________________________________

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 69,00 zł
Ostateczny podział na transze:

  • Transza na Zaproszenie – 55.000 sztuk
  • Transza Otwarta – 15.000 sztuk.
1/1