Emisje

Szczegóły dotyczące emisji na rynku pierwotnym

Szczegóły dotyczące emisji na rynku pierwotnym, sprzedawanych za pośrednictwem serwisu transakcyjnego bossa.pl, przez opcje [Dyspozycje -> Subskrypcje]:

  • Dostarczenie dyspozycji do DM BOŚ, potwierdzane jest informacją na Wizjerze [Zarejestrowano wniosek].
  • Informacja o zapisach odrzuconych jest wysyłana na Wizjer [Odrzucono wniosek].
  • Potwierdzenie wykonania zapisu pojawia się na Wizjerze [Rozpatrzono wniosek] dopiero po złożeniu przez DM BOŚ zapisów w biurze prowadzącym sprzedaż - najczęściej w ciągu 48 godzin po zamknięciu sprzedaży przez bossa.pl.
  • Do pokrycia zapisu wymagana jest gotówka, którą inwestor może wypłacić z rachunku czyli nie przyjmujemy zapisów z należności i kredytu. O odstępstwach od tej reguły informujemy na bieżąco.
  • Zapisy rozpatrujemy w kolejności zgłoszenia. Zapisy na które nie wystarczy środków są odrzucane.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące prezentowanych spółek oraz ofert publicznych są prospekty emisyjne. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.

1/1