organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

1/1