Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany inwestycyjne korzystając z rekomendowanych przez profesjonalistów portfeli inwestycyjnych, inwestując samodzielnie lub zlecając realizację zleceń maklerom z DM BOŚ.

Dlaczego warto?

Profesjonalna pomoc

Buduj portfel inwestycyjny o stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z portfela rynkowego.

Pełna kontrola nad inwestycjami

Dowolnie dostosuj poziom zaangażowania w inwestycje i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Analizę spółek i bieżących informacji przekaż specjalistom oszczędzając swój czas. 

Promocja! Wypróbuj za darmo jedną z naszych strategii. 

  • Konserwatywna
  • Zrównoważona
  • Akcyjna
  • Indywidualna
Jak to działa i co oferujemy?

Badanie profilu inwestycyjnego Klienta

 

Przeprowadzenie badania pozwala na dokładne określenie celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu co pozwoli na właściwy dobór dla Klienta odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

Konkretne propozycje inwestycyjne

 

Klienci usługi otrzymują wyselekcjonowaną listę papierów wartościowych składających się na portfel rekomendowany odpowiedni dla profilu inwestycyjnego Klienta.

Dzięki przekazywanym aktualizacjom Klient w każdym momencie wie, jakie transakcje kupna i sprzedaży są rekomendowane przez DM w celu dostosowania portfela Klienta do rekomendowanego przez DM portfela, zgodnego z profilem inwestycyjnym Klienta.

Realizacja zleceń dostosowujących portfel

 

Zlecenia

Pracownicy Zespołu Doradztwa wykonają zlecenia Klienta złożone telefonicznie lub osobiście.

 

DDM

Możliwość składania zleceń do dyspozycji maklera.

 

 

Konsultacja

Otrzymaj optymalną strategię realizacji zleceń na poszczególnych instrumentach finansowych wchodzących w skład rekomendowanego portfela.

 

a

Aby skorzystać z usługi Doradztwa Skontaktuj sie z nami:

 

Pytania i odpowiedzi

Zespół Doradztwa przekazuje Klientom skład rekomendowanego portfela, stąd też wyjściowym składem portfela dla świadczenia usługi Doradztwa jest gotówka, nie papiery wartościowe. Klient ma możliwość realizowania swoich strategii inwestycyjnych na rachunku akcyjnym, a zarazem możliwość budowania portfela w oparciu o otrzymywane rekomendacje inwestycyjne na oddzielnym rachunku otwartym w związku z usługą Doradztwa. Podział środków pomiędzy tymi rachunkami leży w gestii Klienta.

Nie, jednakże rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa kierowane do Klienta dostosowane do jego potrzeb i sytuacji powstają również w oparciu o rekomendacje ogólne i inne opracowania analityków DM BOŚ. W ramach Umowy o świadczenie usługi doradztwa DM BOŚ nie dystrybuuje innych rekomendacji i analiz przygotowanych przez analityków DM BOŚ. Natomiast Klient po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ ma możliwość otrzymywania analiz i rekomendacji na podstawie umowy o opracowania.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Nie. Usługa doradztwa nie ma związku z pakietem notowań z którego korzysta Klient. Od transakcji zrealizowanych na rachunku objętym usługą doradztwa pobierane są prowizje maklerskie w wysokości przypisanej do rachunku maklerskiego Klienta.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
email
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa