Słownik

Ultimate Oscillator

Ultimate Oscillator należy do typowych oscylatorów poruszających się w przedziale 0-100.

Łączy w sobie ważoną sumę trzech oscylatorów o różnych przedziałach czasowych. Według autora (Larry Williams) podstawowe sygnały płyną w momencie pojawienia się dywergencji w skrajnych stanach rynku.

Więcej

Umowa o subemisję inwestycyjną

Umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.

Umowa o subemisję usługową

Umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.

1/1