Słownik

Haki Rosa

Jedna z technik spekulacji na rynkach opisana przez Joe Rossa, wykorzystująca popularną technikę 1-2-3 spopularyzowaną przez Victora Sperandeo. Nadaje się do stosowania zarówno na słupkach dziennych, jak i intra-day.

Więcej

Heikin-Ashi

Jedna z technik analizy technicznej. Modyfikacja techniki świec japońskich (Patrz: Świece japońskie), której głównym celem jest otrzymanie bardziej przejrzystego obrazu trendów i obszarów konsolidacji.

Herrick Payoff Index

HPI stara się mierzyć napływ i odpływu kapitału z rynku kontraktów terminowych. Jest to jeden z nielicznych wskaźników biorący pod uwagę liczbę otwartych pozycji (LOP), jest to wiec wskaźnik mający zastosowanie na rynku terminowym.

Więcej

Holding

Grupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje skuteczną kontrolę nad pozostałymi, przy zachowaniu niezależności prawnej podmiotów podporządkowanych.

Holding finansowy

(inaczej czysty) stanowi jednorodną grupę instytucji finansowych (bank kredytowy, bank inwestycyjny, jednostka ubezpieczeniowa itp.), której głównym przedmiotem działania jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Holding produkcyjno-handlowo-finansowy

Wyższa forma grupy kapitałowej polegająca na włączeniu do holdingu produkcyjno-handlowego spółek świadczących usługi finansowe: bankowe, ubezpieczeniowe lub leasingowe, obok trwałości wykazuje większą odporność na wrogie przejęcia, a zarazem elastyczność działania i niższe koszty finansowe.

Holding produkcyjno-handlowy

U podstaw jego tworzenia leży strategicznie ważna dla jednostki dominującej kwestia powiązania zgrupowanych spółek na podstawie więzi produkcyjno-technologicznych, inwestycyjnych i rynkowych, jego cechą jest względna trwałość i nastawienie na długookresowe cele strategiczne.

Hossa

Długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych.

1/1