Wykresy

Nowoczesna aplikacja do analizy technicznej. Notowania bieżące i historyczne dla instrumentów z GPW (m.in.: akcje, kontakty, indeksy, certyfikaty), rynku Forex oraz funduszy inwestycyjnych.
Notowania z GPW są opóźnione o 15 minut.
Dla klientów z pakietem zielonym notowania bieżące, bez opóźnień.

Wykresy mogą nie działać na tej przeglądarce.

Wykresy mogą nie działać na tej przeglądarce.

W celu prawidłowego wyświetlania wykresów skorzystaj z innej przeglądarki internetowej.

DM BOŚ S.A., informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z notowań prezentowanych w serwisie bossa.pl są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione dane nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z notowań prezentowanych w serwisie bossa.pl  oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie korzystania z notowań.
DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę wszystkich zainwestowanych środków.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

1/1