Prosto z rynku

Aktualne wskaźniki giełdowe

S&P potwierdził ratingi Alior Banku, zmienił perspektywę na pozytywną

SESCOM S.A.

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu term sheet i rozpoczęciu negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki

Wskaźniki referencyjne - SARON

HONEY PAYMENT GROUP SA (13/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

ALIOR BANK S.A.

Potwierdzenie oceny ratingowej oraz poprawa perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard _ Poor's Global Ratings

Molecure realizuje kolejne etapy rozwoju programów klinicznych i przedklinicznych zgodnie z założeniami

ROOF RENOVATION SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

Roof Renovation S.A.

Podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych

BIOTON

BIOTON

BERG HOLDING SA (3/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Molecure S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI

Unfold.vc ASI

Dekpol ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy kończą tydzień pod kreską

POLIMEX-MOSTOSTAL

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

GPW: Komunikat - FIGENE CAPITAL

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PC spółki ROBYG

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki ECHO INVESTMENT

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I spółki NWAI DOM MAKLERSKI

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki AQUA

Transakcje pakietowe

DEKPOL S.A.

Ustanowienie III Programu Emisji Obligacji Dekpol S.A.

Rekord z 2017 r. na rynku obligacji może przetrwać dłużej - Obligacje pl

VIGO PHOTONICS S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2024 ROKU

MENNICA

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

ALTUS S.A.

Decyzja Administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego

Statystyka sesji giełdowej

Molecure S.A.

Molecure S.A.

1/1