Prosto z rynku

Kalendarium spółek z WIG30 2021-09-21

Kalendarium rynku NewConnect 2021-09-21

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-09-21

Skrót wiadomości - poniedziałek, 20 września

KRYNICKI RECYKLING S.A.

KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

MCI CAPITAL ASI S.A.

MCI CAPITAL ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

DZIEŃ NA RYNKACH: Czerwony poniedziałek na Wall Street; S&P 500 spadł 1,7 proc., najwięcej do maja

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2021 roku

INFOSCAN SA (28/2021) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 23/2020 - Zakończenie subskrypcji akcji serii K

BRAS S.A.

Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. powyżej progu 33 1/3%

IMPERIO ASI S.A.

Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A.

MEDIAN POLSKA SA (14/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

EO NETWORKS S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu udziału 15% w kapitale zakładowym Emitenta

EO NETWORKS S.A.

Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy

FAMUR S.A.

Podsumowanie skupu akcji własnych realizowanego w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży

SWISSMED

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

MPAY S.A.

Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.

SWISSMED

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

MIRACULUM S.A.

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu - obniżenie kapitału zakładowego

SATIS GROUP SA

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Selvita otrzyma z NCBR dotację na projekt w wysokości 3,26 mln zł

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

DB ENERGY SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny

DB ENERGY SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny

IDM SA

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 r.

Canal+ ma umowę zakupu 70 proc. SPI International, głównego akcjonariusza Kino Polska TV (opis)

IDH DEVELOPMENT SA (16/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 rok

IDH DEVELOPMENT SA (15/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 rok

IDH DEVELOPMENT SA (14/2021) Korekta raportu rocznego za 2020 rok

Aktualne wskaźniki giełdowe

1/1