Prosto z rynku

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Uzupełnienie raportu okresowego półrocznego 2022

W wyniku wezwania nabytych zostało ok. 1,4 mln akcji Archicomu

ONE S.A.

Powołanie osoby zarządzającej

SOFTBLUE S.A.

Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy

T-BULL S.A.

T-BULL S.A.

Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł

NOVAVIS GROUP SA

NOVAVIS GROUP SA

LW Bogdanka szacuje, że dostarczy "Puławom" mniej węgla

Skrót wiadomości - piątek, 30 września, 18.30

SONKA S.A.

Wyjaśnienie dotyczące premiery gry Farm Tycoon na platformie PC

SOLAR COMPANY S.A.

SOLAR COMPANY S.A.

PBS Finanse SA

PBS Finanse SA

SFINKS POLSKA S.A.

SFINKS POLSKA S.A.

ASM GROUP S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku

ManyDev Studio S.E.

Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

PUŁAWY

Informacja nt. skutków ograniczenia wydobycia węgla przez spółkę Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

LESS

LESS

SANWIL HOLDING SA

SANWIL HOLDING SA

Mercator miał w II kw. 9,8 mln zł straty netto; zgodnie z szacunkami

Wyniki Playway w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

SELVITA S.A.

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego/Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie uspokojenie nastrojów; dalsze spadki prawdopodobne

SELVITA S.A.

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego/Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program

GPW Benchmark: Komunikat - SYGNITY

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 4MASS S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki EMPLOCITY S.A.

PL GROUP S.A.

Przegląd opcji strategicznych

Wielka Brytania rozszerza sankcje na Rosję

1/1