Prosto z rynku

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.

RESBUD SE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.

PKNORLEN

Dopuszczenie euroobligacji serii A do obrotu giełdowego

BLACK PEARL SA (10/2021) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2020. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2020. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

KLABATER S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

Quercus TFI zwiększył udział w Serinus Energy do 5,13 proc.

Aktualne wskaźniki giełdowe

KLABATER SA (8/2021) Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej

MEDAPP SA (6/2021) Uzupełnienie materiałów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

KLABATER SA (7/2021) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

SERINUS ENERGY PLC.

Stan posiadania akcji w Spółce

KLABATER SA (6/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

FORBUILD SA (11/2021) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Aktualizacja nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Skrót wiadomości - piątek, 18 czerwca, 18.30

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych

The Dust z emisji akcji serii F pozyskał 4,2 mln zł brutto

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

GPW: KOMUNIKAT

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki w Europie na koniec tygodnia - Fed w centrum uwagi

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport za I kw. 2021 r.

Cena emisyjna akcji SFD ustalona na 5 zł

CENTURION FINANCE ASI SA (9/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Nabycie udziałów w Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną

DZIEŃ NA GPW: WIG20 przerwał serię trzech spadkowych sesji; akcje LPP z historycznym rekordem

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

THE DUST SA (8/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii F The Dust Spółka Akcyjn

SFD S.A.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

Transakcje pakietowe

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1