Prosto z rynku

26.02 17:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

22.02 13:30 Kalendarium
Strefa Euro

Protokół z posiedzenia ECB

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
22.02 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

Okres
Poprzednie
22.02 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Poprzednie
22.02 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.02 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1