Prosto z rynku

14.06 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Oczekiwania inflacyjne konsumentów

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.06 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.06 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
13.06 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.06 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
12.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Przetwórstwo przemysłowe

Okres
Poprzednie
12.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Produkcja przemysłowa

Okres
Poprzednie
12.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
11.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
11.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
11.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
11.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10.06 09:00 Kalendarium
Turcja

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10.06 09:00 Kalendarium
Turcja

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10.06 09:00 Kalendarium
Turcja

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
07.06 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks cen nieruchomości - Halifax

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
05.06 14:17 Kalendarium
Polska

Stopa redyskontowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 14:17 Kalendarium
Polska

Stopa depozytowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 14:17 Kalendarium
Polska

Stopa lombardowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 14:17 Kalendarium
Polska

Stopa referencyjna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1