Prosto z rynku

24.04 08:00 Kalendarium
Szwecja

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
23.04 02:30 Kalendarium
Japonia

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.04 01:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.04 01:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Import

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Eksport

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1