Aktualność

Nagroda Byk i Niedźwiedź dla Najlepszego Domu Maklerskiego 2019 r.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodziła DM BOŚ!

Miło nam poinformować, iż Dom Maklerski BOŚ został uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2019 r. 

24 marca 2020 roku redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, w tym roku inaczej niż dotychczas, ogłosiła wyniki plebiscytu. W multimedialnym wydarzeniu internetowym wyróżnienia otrzymali najlepsi uczestnicy rynku kapitałowego. 

W kategorii Najlepszy Dom Maklerski zwycięzca pokonał nominowanych DM PKO BP i BM mBanku. 

W uzasadnieniu redakcja zaznaczyła, iż w trudnym dla branży roku 2019 DM BOŚ udało się pozostać niezależną instytucją, nie włączoną w struktury banku. Broker rozwinął swoją ofertę w zakresie rynków zagranicznych. 

„(…) Obniżone zostały m.in. prowizje dla klientów, a usługa ta jest dostępna także dla kont IKE i IKZE. Firma zaangażowała się również w rozwój rynku funduszy ETF na warszawskiej giełdzie (jest animatorem wprowadzanych do obrotu produktów). DM BOŚ pozostaje także liderem rynku kontraktów terminowych. W 2019 r. miał on ponad 21 proc. udziałów, znacząco pod tym względem wyprzedzając konkurencję. Broker pozostaje także liczącym się graczem na rynku forex. Aktywnie stara się działać również w mediach społeczności owych oraz na dedykowanych blogach, co w branży maklerskiej jest rzadkością.”

W tym samym wydarzeniu nominowany był nasz analityk Michał Pietrzyca w kategorii Analityk Roku 2019. 

Dziękujemy redakcji za dostrzeżenie i docenienie wysiłku wkładanego w rozwój oferty.
 

1/1