Aktualność

Pierwsze transakcje na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych!

DM BOŚ w dniu dzisiejszym pośredniczył w zawarciu pierwszych transakcji na Rynku Towarów Rolno Spożywczych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Transakcje zostały zawarte w systemie aukcyjnym, przedmiotem której była pszenica klasy B. Aukcja opiewała na 250 ton. Uzyskana maksymalna cena pszenicy na aukcji to 831 zł/ tonę  a minimalna 830 zł/tonę.

Klienci DM BOŚ od marca br. mogą  zawierać transakcje na  Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii w ramach projektu Platformy Żywnościowej. 

Podstawą funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych są Giełda, Izba Rozliczeniowa (IRGiT), Magazyny Autoryzowane oraz domy maklerskie. Zgodnie z planami sieć autoryzowanych magazynów ma pokrywać obszar całego kraju, co umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru. Będą one odpowiedzialne za weryfikowanie  jakości przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, a także za ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. Za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych będzie odpowiedzialna IRGiT.

1/1