Aktualność

Zarząd GPW unieważnia wszystkie zlecenia w arkuszach

Uchwała Nr 11186/2022 Zarządu GPW w Warszawie S.A.

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy oraz § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 i § 21 ust. 11 Załącznika Nr 10 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na
giełdę oraz w alternatywnym systemie obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30 grudnia 2022 r. (włącznie),
tracą ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym
systemie obrotu.

 

Pełny tekst uchwały jest umieszczony na stronie GPW

 

Z poważaniem,
Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta

1/1