Aktualność

Zawieszenie obrotu akcjami spółki GRUPA LOTOS S.A.

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA LOTOS S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki,

oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami - od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW.

1/1