Aktualność

Emisja akcji URTESTE S.A.

Emisja akcji serii E Urteste SA

Zapisy w DM BOŚ od 11 do 20 kwietnia 2023r. 
 

URTESTE S.A. istnieje od 2019 roku. Jest spółką tworzącą i rozwijającą innowacyjną technologię mającą umożliwiać wykrywanie chorób nowotworowych we wczesnych etapach rozwoju przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Celem działalności URTESTE S.A. jest utworzenie platformy, dzięki której będzie można wykrywać wiele rodzajów nowotworów, mających powszechne komercyjne zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia, z jednej próbki moczu. Motto działalności Spółki brzmi: „Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives”.

URTESTE S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect w październiku 2021. Obecnie zamierza przejść na rynek główny GPW.

1/1