Aktualność

Emisja obligacji MARVIPOL S.A.

Zapisy na obligacje MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. serii P2022A

Zapisy w DM BOŚ od 13 do 26 kwietnia 2023 r.

Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 5,50% w skali roku 

 

Marvipol Development S.A. jest jednym z wiodących polskich deweloperów, którego początki sięgają roku 1996, a akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2008. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych, w trzech segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego i magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, oraz pozostałych nieruchomości.

1/1