Aktualność

NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT jak GPW

5 PLN/ 1,25 USD/ 1,25 EUR/ 1,25 GBP jako stawka minimalna zleceń dla rynków NYSE, NASDAQ i NYSE-MKT - od 20 września do 8 grudnia 2023. 

DM BOŚ ustala stawkę prowizji minimalnej transakcji zagranicznymi papierami wartościowymi i ETF notowanych na następujących Rynkach zagranicznych: NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT, dla zleceń internetowych w wysokości odpowiednio 5 PLN/ 1,25 USD/ 1,25 EUR/ 1,25 GBP. 

Obniżona prowizja obejmuje zlecenia złożone w okresie od dnia 20 września 2023 r. do dnia 08 grudnia 2023 r. Powyższa zmiana obejmować będzie wszystkich Klientów, którzy posiadają podstawową stawkę prowizji lub prowizję indywidualnie negocjowaną. 

1/1