Aktualność

Order Finansowy Home&Market

Rachunki IKE/IKZE w ramach rachunku maklerskiego dostępne w DM BOŚ od  2009 roku odznaczone Orderem Finansowym miesięcznika Home&Market.

Nagroda Order Finansowy 2022

Od 2009 roku klienci DM BOŚ mogą inwestować przez konto IKE/IKZE w ramach rachunku maklerskiego. To forma inwestycji jest dla inwestorów mających podstawową wiedzę o rynku giełdowym. Inwestor może inwestować w akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne, ETF. Klient ponosi tylko koszty od zrealizowanych transakcji. Limit wpłat na IKZE/IKE określany jest corocznie ustawowo w relacji do przeciętego wynagrodzenia. Bezsporną korzyścią dla inwestora jest zwolnienie zysków z tzw. „podatku Belki” dla IKE/IKZE oraz „ulga podatkowa” dla IKZE. Założenie i prowadzenie konta IKE/IKZE w DM BOŚ jest bezpłatne. W ramach rachunków IKE i IKZE w DM BOŚ Klienci mogą inwestować również na giełdach zagranicznych. Do tej pory rachunki IKE i IKZE w DM BOŚ przypominały rachunek akcyjny (służący do inwestowania na polskiej giełdzie) i tak pozostanie dla Klientów, którzy nie będą zainteresowani giełdami zagranicznymi. Dla Klientów, którzy zdecydują się aktywować nową usługę, rachunek IKE/IKZE będzie miał również cechy rachunku zagranica (dostęp do giełd zagranicznych i wielowalutowość). Dodatkowo w ramach rachunku IKE/IKZE DM oferuje usługę Doradztwa i Zarządzania rachunkami (amIKE).

1/1