Aktualność

Publiczna oferta akcji SEDIVIO S.A.

Publiczna oferta akcji SEDIVIO S.A.

Zapisy wyłącznie w DM BOŚ w terminach:

3 - 8 listopada 2023 r.

9 - 13 listopada 2023 r.

 

Spółka SEDIVIO SA od 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

SEDIVIO SA działa na rosnącym i perspektywicznym rynku IT, tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży medtech, a od dwóch lat jest również obecna na zdobywającym popularność rosnącym rynku cyberbezpieczeństwa.

Spółka oferuje usługi związane z opracowywaniem oprogramowania i konsultingiem technologicznym oraz utrzymaniem systemów informatycznych. Buduje biznes stabilnie, w oparciu o dostarczanie specjalistów i zespołów IT na potrzeby klientów – głównie podmiotów z  publicznego rynku e-zdrowia.

W 2021 roku Spółka rozpoczęła prace nad autorskim systemem Cyrima - narzędziem stworzonym w celu rozwiązania narastającego problemu wynikającego z regulacji związanych z zabezpieczaniem projektów i informacji przetwarzanych przez średnie i duże organizacje.

 

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Nota prawna: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki. Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1/1