Aktualność

Transakcyjność na rynkach zagranicznych w bossaMobile

Nowy rozdział - z bossaMobile wakacje będą zagraniczne.

Faworyt inwestorów DM BOŚ, czyli aplikacja bossaMobile zyskała funkcjonalność transakcyjną na rynkach zagranicznych. Każdy posiadacz aplikacji mobilnej ma możliwość wejścia do nowego świata - dołączyliśmy dostęp do giełd zagranicznych z poziomu telefonu. Masz pakiet i rachunek Zagranica - masz bezpłatny dostęp do zleceń i notowań zagranicznych. 

Bezpłatne notowania zintegrowane z bossaMobile pochodzą z Cboe, który jest jednym z największych operatorów rynków giełdowych w USA. Notowania aktywujesz z poziomu aplikacji lub www - i jesteś na bieżąco. Dla zwolenników desktopów i większych ekranów od marca transakcyjność zagraniczną mamy w bossaStaticaTrader. Bosiowe analizy spółek zagranicznych znajdziesz w "Prosto z rynku", #zagranica.

Jeśli masz rachunek akcyjny i zagraniczny (ew. IKE/IKZE i aneks Zlecenia Zagraniczne), wakacje z bossaMobile mogą być ciekawsze niż dotychczas. Powiedz znajomym, doceń w sklepach Google Play i AppStore. 

 

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Ryzyka inwestycyjne charakterystyczne dla akcji zagranicznych zawarte są w dokumencie „Materiały informacyjne (MiFID).

1/1