CASPAR w ofercie Domu Maklerskiego BOŚ

23.06.2016 r. do oferty Bossafund dołącza CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., powiększając tym samym ofertę platformy do 21 TFI z ponad 250 funduszami.

Caspar TFI SA jest jednym z pierwszych niezależnych – czyli niezwiązanych z dużymi korporacjami finansowymi – Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. „Naszym celem jest pomnażanie pieniędzy klientów. Kierujemy się wyłącznie ich potrzebami, ambicjami, determinacją oraz apetytem na ryzyko. Działamy według najlepszych wielkopolskich wzorców. Wiemy, że pieniądze nie biorą się z szaleństwa, pieniądze biorą się z ciężkiej pracy” – tłumaczy Leszek Kasperski, Prezes Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Jesteśmy długodystansowcami, nasze inwestycje są dokładnie przemyślane. Dzięki temu nasi klienci solidnie zarabiają”.

Caspar TFI powstało w roku 2011, a jego założycielem jest spółka Caspar Asset Management SA. Management spółki doświadczenie zdobywał od początku lat dziewięćdziesiątych, pracując w największych firmach asset management i zarządzając największymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Rocznie zarządzający i analitycy Caspara odbywają ponad 250 spotkań z zarządami spółek z całego świata i ponad 260 telekonferencji. „Podstawą naszych inwestycji jest gruntowna znajomość spółek, w których inwestujemy. Tak pracujemy na zyski naszych klientów” – wyjaśnia Błażej Bogdziewicz, jeden z zarządzających portfelem inwestycyjnym Caspar Parasolowego FIO.

Filozofia inwestowania Caspar TFI opiera się na koncentracji na wybranych rynkach – w Polsce, Europie Środkowej, Turcji oraz Europie Zachodniej, a ostatnio również na globalnym rynku – i starannej selekcji spółek poddawanych analizie fundamentalnej. „Przywiązujemy dużą wagę do wartości spółek, perspektyw jej rozwoju oraz otoczenia rynkowego, w których firma działa” – wyjaśnia Błażej Bogdziewicz.

Z aktualną ofertą funduszy inwestycyjnych oferowanych na platformie Bossafund można zapoznać się na stronie internetowej bossfund.pl. Fundusze CASPAR TFI można nabywać przez Internet oraz osobiście - we wszystkich placówkach DM BOŚ oraz Banku Ochrony Środowiska. Dla posiadaczy bezpłatnego rachunku internetowego DM, wszystkie fundusze z oferty Bossafund dostępne są bez opłat manipulacyjnych.

1/1