Dom Maklerski BOŚ Domem Maklerskim Roku

Statuetka Byka i Niedźwiedzia w kategorii Dom Maklerski Roku trafiła do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

24 marca 2021 roku redakcja Gazety „Parkiet”, ogłosiła wyniki corocznego plebiscytu i wyłoniła liderów rynku. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na utrzymujące się ograniczenia, wydarzenie odbyło się w formule online. W kategorii Dom Maklerski Roku zwycięzca pokonał nominowane BM PKO Banku Polskiego i BM Pekao.

Podczas Gali w  uzasadnieniu wyboru zwycięzcy redaktor naczelny „Parkietu” Andrzej Stec podkreślił, że DM BOŚ: „…najlepiej i najszybciej zareagował na pandemię, przenosząc obsługę wszystkich klientów do internetu. Beneficjent mody na rachunki IKE i IKZE. Pełen profesjonalizm.”

W podziękowaniu za nagrodę Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ SA podkreślił, że „…wyróżnienie jest tym cenniejsze, bo za wyjątkowy okres dla naszego domu maklerskiego i całego rynku kapitałowego. To był rok pełen wyzwań, ale i rok udany, który przejdzie do historii. Rzadko spotykany wzrost zmienności na rynkach finansowych, powrót dobrej koniunktury na GPW uaktywniły dotychczasowych klientów, i - co bardzo cieszy – przyciągnęły na rynek dawno nie widzianą rzeszę nowych inwestorów. (…) Dla nas ważne jest, że w zmienionych warunkach pracy i obsługi klientów udało się sprostać zwiększonemu zainteresowaniu rynkiem i płynnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów przy utrzymaniu wysokiego standardu i powiększaniu oferty:”– dodał.

Dla DM BOŚ rok 2020 był pracowity i jednocześnie uwieńczony sukcesami oraz umocnieniem pozycji rynkowej.  Biuro zyskało  blisko 12 tys. nowych rachunków maklerskich, utrzymało pozycję lidera rynku terminowego z 19,82% udziałem, posiada też największą liczbę rachunków IKE i IKZE w ramach rachunków maklerskich. 20% wszystkich rachunków IKE w Polsce oraz 30% IKZE obsługuje DM BOŚ. Biuro zanotowało też najwyższe w swojej historii obroty na rynku akcji z udziałem 4,20% i odpowiednio na rynku New Connect 16,07% .

Dodatkowo, inwestorzy wysoko ocenili pracę DM BOŚ w roku 2020 r. w głosowaniu w ramach 18. Edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przyznając tym samym tytuł Najlepszego Roku Maklerskiego 2020r.

1/1