UNIQA TFI w ofercie Domu Maklerskiego BOŚ

Warszawa, 19.05.2021. Od 19 maja do grona TFI współpracujących z DM BOŚ dołącza UNIQA TFI, którego jednostki można kupić bez prowizji w ofercie BossaFund – platformy internetowej DM BOŚ do inwestowania w fundusze.

UNIQA TFI to nowa nazwa AXA TFI, towarzystwa obecnego na rynku polskim od 2010 roku i zarządzającego aktywami klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych o wartości prawie 7 mld zł. AXA TFI zmieniło nazwę na UNIQA TFI w kwietniu tego roku. Grupa UNIQA jest bowiem od października 2020 roku właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji. Funduszami zarządza ten sam zespół, zachowane zostały produkty i strategia inwestycyjna. Niezmienna pozostała też filozofia działania towarzystwa, która opiera się na trzech filarach: zespołowym procesie inwestycyjnym, zbudowanych lokalnie kompetencjach do zarządzania na rynkach zagranicznych oraz priorytetowym podejściu do płynności inwestycji. Dzięki tym czynnikom, zarządzający funduszami UNIQA TFI są laureatami nagród i wyróżnień rynkowych, w tym nagród Alfa, przyznawanych przez Analizy Online funduszom, które przynoszą wyższą od średniej stopę zwrotu. Za przykład może służyć fundusz UNIQA Selective Equity (przed zmianą nazwy - AXA Selective Equity), który dzięki wypracowaniu stopy zwrotu na poziomie 57,5% był w zeszłym roku 4. najlepszym polskim funduszem inwestycyjnym z grupy ok. 600 otwartych funduszy inwestycyjnych.

- Naszym priorytetem jest rozwój technologii i kompetencji, dzięki którym możemy wypracowywać dla naszych klientów stabilne wyniki oraz oferować konkurencyjne produkty inwestycyjne. Nasza filozofia polega też na tym, aby budować w klientach świadome podejście do inwestowania i długofalowe, trwałe relacje. Wybieramy więc partnerów, którzy podobnie patrzą na prowadzenie biznesu – podkreśla Mateusz Gołąb, dyrektor departamentu sprzedaży produktów inwestycyjnych w UNIQA TFI.

Bossafund.pl – to platforma internetowa do inwestowania w fundusze - oprócz braku opłat manipulacyjnych oferuje szereg narzędzi pomagających dopasować portfel funduszy do preferencji inwestora. Porównywarka funduszy, rozbudowane karty informacyjne, wyszukiwarka, badanie profilu inwestora - dzięki kilku prostym pytaniom dotyczącym oczekiwań i wielkości akceptowanego ryzyka, platforma przedstawi propozycje przykładowych portfeli dostosowanych do indywidualnych preferencji inwestora, a po określeniu kilku dodatkowych kryteriów pomoże w wyborze konkretnego funduszu.
- UNIQA TFI to 19 Towarzystwo którego FIO/SFIO zostaną udostępnione na platformie BossaFund. DM BOŚ S.A konsekwentnie zmierza do uzyskania statusu dystrybutora, który zapewnia Klientom dostęp całego rynku Funduszy Inwestycyjnych Otwartych.

UNIQA TFI posiada szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych otwartych. Współpraca DM BOŚ S.A. oraz UNIQA TFI w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa będzie z pewnością stanowić istotną wartość dodaną. Uważam, że fundusze zarządzane przez UNIQA TFI spotkają się z zainteresowaniem wśród naszych Klientów.
Cieszę się z nawiązania współpracy z UNIQA TFI i zaoferowania naszych Klientom nowych możliwości inwestycyjnych - powiedział Marek Pokrywka, Dyrektor w DM BOŚ S.A.

1/1