Moduł Analiza

Służy do łatwego porównywania wartości wskaźników i wielkości dla wybranej spółki, z użyciem wykresu słupkowego.

Dzięki tego typu rozwiązaniu możliwa jest ocena trendów występujących dla danych wielkości, a także względnych zmian w czasie dwóch wielkości finansowych. Aby możliwe było wyświetlenie danych i wykresu konieczny jest wybór wskaźników z panelu bocznego. Jeżeli spółka nie została wcześniej wybrana w module Profil, należy dokonać jej wyboru przed przystąpieniem do wyboru wskaźników.

Jak wybrać wskaźniki?

Wybór wskaźników do analizy następuje przy użyciu panelu bocznego. Kliknięcie w nazwę grupy wskaźników rozwija ją. Kliknięcie wskaźnika (1) automatycznie dodaje go do tabeli wartości i wykresu. Liczba wybranych wskaźników jest widoczna w jasno zielonym obramowaniu (2) tuż obok liczby wszystkich wskaźników w danej grupie (3). Istnieje możliwość wyświetlenia podpowiedzi dotyczącej danego wskaźnika poprzez wciśnięcie ikonki informacji (4). Ponowne jej wciśnięcie ukrywa podpowiedź.

Jak porównać wskaźniki na wykresie?

Po wybraniu wskaźników obszar roboczy zostaje podzielony na dwie części:

  • tabelę z danymi
  • wykres

Aby umieścić wskaźnik na wykresie należy wcisnąć ikonę wykresu po lewej stronie nazwy wskaźnika (1). Wciśnięcie kolejnej ikony wykresu, przy drugim wskaźniku (2) powoduje dodanie kolejnego wskaźnika do porównania. Porównywać można maksymalnie dwa wskaźniki ze sobą. Kliknięcie ikony wykresy przy kolejnym wskaźniku (3) wyłącza ostatnio wybrany wskaźnik na wykresie i aktywuje kliknięty. Aby wyłączyć wskaźnik wybrany jako pierwszy należy ponownie kliknąć ikonę wykresu przy nim. Aby wyłączyć wskaźnik wybrany jako pierwszy należy ponownie kliknąć ikonę wykresu przy nim.

Przesuwanie kursorem po wykresie (4) powoduje wyświetlanie wartości dla wybranych wskaźników w danym okresie czasu (6). Można modyfikować zakres wyświetlanych na wykresie danych poprzez oś nawigacji (5). Aby usunąć wskaźnik z tabeli należy kliknąć ikonę usuwania wskaźnika (7) lub ponownie kliknąć dany wskaźnik w panelu wyboru wskaźników. W każdej chwili możliwa jest zmiana spółki poddawanej analizie, służy do tego panel boczny wysuwający się po najechanie na jego etykietę myszką. Również w tabeli aktywne są podpowiedzi dotyczące wskaźników.

 

wykres

 

1/1