Moduł Strategia

Zawiera szereg zdefiniowanych zestawów filtrów inspirowanych strategiami znanych inwestorów giełdowych. Prezentacja strategii opiera się na symulowanym przebiegu inwestycji (ang. backtestach).

Widok modułu

Widok modułu składa się z dwóch części:

  • tabeli (1) z wynikami symulacji inwestycji
  • wykresu (2) prezentującego wartość teoretycznego portfela tworzonego na podstawie predefiniowanych filtrów

wykres

 

Domyślnie strategie uszeregowane są według średniorocznej stopy zwrotu (5) w ramach symulacji obejmującej ostatnie 7 lat, przy założeniu miesięcznego okresu przebudowy portfela. Istnieje możliwość zmiany tego okresu na kwartalny (3), w takim przypadku tabela stóp zwrotu ulega przeliczeniu. Sortowanie tabeli jest możliwe również ze względu na pozostałe stopy zwrotu lub ryzyko poprzez kliknięcie w nagłówek danej kolumny.

 

Aby włączyć wykres wybranej strategii należy kliknąć w ikonę wykresu (4) przy jej nazwie.

 

Przesuwając kursor na wykresie (6) można w łatwy sposób śledzić stopy zwrotu od początku symulacji dla wybranych strategii.

 

Kliknięcie ikony informacji „i” wyświetla krótki opis danej strategii.

Wczytywanie strategii do Skanera

Każda ze strategii może zostać wczytana do modułu Skaner. Aby tego dokonać należy kliknąć ikonę wczytywania. W ten sposób można wyświetlić listę spółek aktualnie spełniającą kryteria danej strategii, sprawdzić przebieg symulacji inwestycji oraz modyfikować kryteria.

Parametry strategii zapisane są w adresie strony Skanera co pozwala na przesyłanie zdefiniowanych kryteriów do innych użytkowników a także na zapisywanie strategii w formie notatki lub pliku tekstowego. 

1/1