One or Other
Jedno albo drugie

Zlecenie One or Other [Jedno albo drugie] jest zleceniem składającym się z dwóch powiązanych ze sobą zleceń [Take Profit] oraz [Stop Loss]. Jeżeli jedno ze zleceń zostanie uaktywnione, to drugie automatycznie zostanie anulowane.

Składając zlecenie One or Other Inwestor podaje poniższe warunki: 

Zlecenie [Take Profit]: (przechowywane w DM) 
Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie 
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka) 
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu Limit - limit ceny w zleceniu 
Czas od – moment rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM. 

Przykładowo Inwestor chciałby złożyć zlecenie w którym rozpoczęcie jego przetwarzania nastąpiłoby od godziny 14:30 , w takim razie może skorzystać z pola „Czas od”. Takie zlecenie zostanie potraktowane jakby zostało złożone w momencie równym parametrowi z pola „Czas od”.  

Zlecenie [Stop Loss]: (przechowywane w DM)
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka) 
Limit - limit ceny w zleceniu 
Cena uaktywnienia - limit aktywacji dla zleceń DDM+ [SL]  

Zlecenie One or Other może być: 

  1. złożone na dłuższy termin 

  2. anulowane

  3. nie może być modyfikowane

Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, kt... Zapoznaj się z zastrzeżeniami

Przykładowa strategia nr 1 

Inwestor w oczekiwaniu na ważne dane makroekonomiczne chciałby nabyć jedną pozycje długą na kontrakcie terminowym, jeżeli dane okazałyby się lepsze od oczekiwań albo nabyć jedną pozycję krótką, jeżeli dane byłby gorsze od oczekiwań. Inwestor obawia się, że składając pojedynczo dwa zlecenia (jedno kupna, drugie sprzedaży) doszłoby do sytuacji, w której zostałoby zrealizowane dwa zlecenia. W celu wykorzystania powyższej strategii inwestor decyduje się na skorzystanie ze zlecenia One or Other.

 

ORO_zlec1

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One or Other wynosił 2860 pkt. Inwestor składając zlecenie ORO ustalił cenę uaktywnienia dla [Take Profit] na poziomie 2880 pkt a dla [Stop Loss] cenę uaktywniania na poziomie 2840 pkt.

ORO_Ami1

Kurs kontraktu terminowego po publikacji danych osiągnął poziom 2880 pkt, zlecenie [Take Profit] zostało uaktywnione oraz wykonane, natomiast zlecenie [Stop Loss] zostało anulowane.

ORO_Ami2

Przykładowa strategia nr 2

Inwestor chciałby sprzedać podsiadane przez siebie akcje po jak najlepszym możliwie kursie, jednakże nie ma możliwości ciągłego śledzenia rynku. W takim przypadku może skorzystać ze zlecenia One or Other składając dwa zlecenie sprzedaży (zlecenie ORO do momentu przesłania zlecenia na GPW nie sprawdza stanu posiadania instrumentów finansowych) . Jedno zlecenie sprzedaży [Take Profit] z ceną wyższa oraz jedno zlecenie sprzedaży [Stop Loss] z ceną niższą. Uaktywnienie jednego ze zleceń spowoduje automatyczną anulatę drugiego.

1/1