One Trigger Other
Jedno uruchamia drugie

Zlecenie One Triggers Other [Jedno uruchamia drugie] zawiera dwa powiązane ze sobą zlecenia. W momencie zrealizowania w całości zlecenia głównego, aktywowane i wysłane na giełdę zostaje zlecenie podrzędne.

Składając zlecenie One Triggers Other Inwestor podaje poniższe warunki:

Zlecenie główne: (przekazywane na giełdę)
Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie 
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka) 
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu 
Limit - limit ceny w zleceniu
LimAkt - limit aktywacji dla zleceń typu STOP LOSS i STOP LIMIT (pole opcjonalne)
Czas od - moment rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM.

Przykładowo Inwestor chciałby złożyć zlecenie w którym rozpoczęcie jego przetwarzania nastąpiłoby od godziny 14:30 , w takim razie może skorzystać z pola „Czas od”. Takie zlecenie zostanie potraktowane jakby zostało złożone w momencie równym parametrowi z pola „Czas od”.  

Zlecenie podrzędne: (przechowywane w DM)
Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie.
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka)
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu 
Limit - limit ceny w zleceniu
LimAkt - limit aktywacji dla zleceń typu STOP LOSS i STOP LIMIT (pole opcjonalne) 

Zlecenie One Triggers Other może być:

  1. złożone na bieżącą sesję (kontrakty) lub na dłuższy termin (akcje)

  2. anulowane

  3. modyfikowane w momencie gdy zlecenie jest na giełdzie 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, kt... Zapoznaj się z zastrzeżeniami

Przykładowa strategia nr 1

Inwestor zamierza złożyć dwa zlecenie, jedno otwierające pozycje, drugie zamykające pozycję. Istotne jest aby zlecenie zamykające pozycję zostało wysłane na giełdę w momencie pełnej realizacji zlecenia otwierającego pozycję. 

zlec1_OTO

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One Triggers Other wynosił 2850 pkt. Spadek kursu do poziomu 2832 pkt spowodował realizację zlecenia głównego oraz aktywację i przesłanie na giełdę zlecenia podrzędnego sprzedaż 1 szt FW20U11 z limitem 2860 pkt.

zlec1_ami1

Przykładowa strategia nr 2

Inwestor zamierza złożyć zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży powodujące odwrócenie pozycji, zależy mu aby zlecenie drugie wykonało się jeżeli zlecenie pierwsze zostanie zrealizowane w całości.

Inwestor zakłada, że rynek będzie poruszał się przedziale między 2820 - 2880 pkt. W tym celu może skorzystać ze zlecenia One Triggers Other. Inwestor składa zlecenie One Triggers Other, zlecenie główne (przekazywane na giełdę) kupno 1 szt FW20U11 z limitem 2820 pkt oraz zlecenie podrzędne (przechowywane w DM) sprzedaż 2 szt FW20U11 z limitem 2880 pkt. 

zlec2_OTO.

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One Triggers Other wynosił 2849 pkt, spadek kursu do poziomu 2820 pkt spowodował realizację zlecenia głównego (kupno 1 szt z limitem 2820 pkt) oraz przekazanie na giełdę zlecenia podrzędnego (sprzedaż 2 szt z limitem 2880 pkt). 

zlec2_ami1

Kurs kontraktu FW20U11 wzrósł do poziomu 2880 pkt co spowodowało realizację zlecenia podrzędnego (sprzedaż 2 szt z limitem 2880 pkt) na poziomie 2880 pkt. Inwestor dzięki zastosowaniu zlecenia One Triggers Other odnotował zysk wynoszący 60 pkt *10 PLN = 600 PLN, oraz posiada 1 pozycję krótką. 

UWAGA! Zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem dyspozycji DDM+.

1/1